Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - opłaty półkowe

 

Nasz zespół od wielu lat zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, w szczególności wynikających z relacji z super- i hipermarketami oraz innymi sieciami handlowymi. Znamy doskonale mechanizmy nawiązywania i kontynuowania współpracy z tymi podmiotami, ze względu na fakt, iż przez długi czas występowaliśmy po stronie tego typu podmiotu o międzynarodowym zasięgu działania. W konsekwencji możemy zaoferować Klientom z terenu całego kraju pomoc prawną zarówno w dochodzeniu na drodze przedsądowej, sądowej i egzekucyjnej roszczeń wynikających z dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji, jak też obrony przed tymi roszczeniami. Ze względu na zdobyte doświadczenie, specjalizujemy się w przeważającej mierze w sprawach dotyczących zwrotu tzw. opłat półkowych.  Opłaty te stanowią z reguły pewien procent od obrotów i pobierane są najczęściej w drodze kompensaty, a ich składowe noszą przykładowo nazwy: bonusów warunkowych i bezwarunkowych, czy też opłat za szeroko rozumiane usługi marketingowe (w tym promocje w gazetkach lub ulotkach sklepowych), usługi logistyczne i merchandisingowe.

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54