Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Zespół

Nasz zespół to przede wszystkim:

                                     Radca prawny

Anna Wolff Mikołaj Sieniawski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem: Kr/Kr 1949. Posiada kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym dużych grup podmiotów powiązanych rodzinne i kapitałowo. Współpracując z kancelariami radców prawnych oraz prowadząc, już w trakcie aplikacji sądowej i radcowskiej, samodzielną obsługę prawną spółek prawa handlowego związanych umowami z największymi w Polsce koncernami z branży spożywczej, paliwowo – energetycznej oraz chemicznej, zdobyła wiedzę oraz kwalifikacje w szczególności w zakresie świadczenia pomocy prawnej w dziedzinach określonych w "Zakresie usług". Specjalizuje się i najchętniej pomaga Klientom w sprawach dotyczących prawa: cywilnego, rodzinnego, pracy, gospodarczego i spółek prawa handlowego, podatkowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji – opłat półkowych, prawa farmaceutycznego oraz windykacji należności; natomiast realizuje się przede wszystkim w procesowych aspektach świadczenia pomocy prawnej. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył Studia Podyplomowe z Podstaw Prawa Ukraińskiego organizowane przez KUL i Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem Kr/Kr 1938. Od szeregu lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw i osób fizycznych. Wśród podmiotów, na rzecz których świadczył pomoc prawną jako aplikant i radca prawny, są zarówno duże rozpoznawalne podmioty oraz małe jednoosobowe przedsiębiorstwa z różnych branż, w tym spożywczej, reklamowej, IT, transportowej czy pośredniczące w obrocie nieruchomościami. Świadczy również pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W czasie dotychczasowej praktyki zdobył wiedzę i doświadczenie m. in. w zakresie dziedzin określonych w "Zakresie usług". Specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa: nowych technologii, autorskiego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, nieuczciwej konkurencji – opłat półkowych, rodzinnego, pracy, zamówień publicznych czy windykacji należności.

 

Pozostali współpracownicy:

Justyna Tarnawska - Langie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny. Laureatka nagrody Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (2009 r.). Biegle włada językiem angielskim. Ukończyła specjalistyczny kurs prawniczego języka angielskiego "Legal English". Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z dziedziny prawa cywilnego, pracy, gospodarczego, prawa procesowego, w  tym postępowania egzekucyjnego oraz windykacją należności.

Maciej Sieniawski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagielońskiego. Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Ukończył m.in. organizację i zarządzanie (studia podyplomowe) na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w kryzysie. Restrukturyzacja przedsiębiorstw na IOiZP Orgmasz oraz Mgruppen Stockholm. Posiada uprawnienia lustratora spółdzielczości mieszkaniowej i lustratora banków spółdzielczych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, cywilnym, administracyjnym, spółdzielczym i ubezpieczeń społecznych. Przez szereg lat był członkiem rad nadzorczych oraz syndykiem.

Katarzyna Król

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa medycznego i Bioetyki. Specjalizację zawodową ukierunkowuje na sprawy związane z procesem leczenia, a w szczególności błędy w sztuce, naruszenia tajemnicy lekarskiej, prawa pacjenta, ubezpieczenia zdrowotne, korupcję w medycynie oraz procedury udzielania świadczeń medycznych. Posiada także doświadczenie w sprawach karnych oraz toczących się na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Sławomir Cieślik – biegły rewident.

Prosper Marcin Mally – biuro rachunkowe.

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54