Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Zakres usług

W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego świadczymy Naszym Klientom pomoc prawną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 10; z późn. zm.).
W art. 6 ust. 1 powołanej ustawy wskazano, iż to świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na: udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Ponadto od 1 stycznia 2010 roku jako radcy prawni jesteśmy uprawnieni do sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym nam oryginałem celem przedłożenia ich - co do zasady - w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w których zostaliśmy umocowali do występowania w imieniu Naszych Klientów.

W naszej kancelarii proponujemy Klientom wsparcie przede wszystkich przy rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu podstawowych dziedzin prawa, takich jak: 1) prawo cywilne, 2) prawo gospodarcze i spółek prawa handlowego, 3) prawo pracy 4) prawo rodzinne, 5) prawo podatkowe, 6) prawo administracyjne.

Na równi jednak z powyższymi dziedzinami specjalizujemy się w opracowywaniu zagadnień w bardziej ukierunkowanych obszarach problematyki prawnej z zakresu: 1) zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym pobieranych przez przedsiębiorców prowadzących w przeważającej mierze sklepy wielkopowierzchniowe tzw. „opłat półkowych” umożliwiających nawiązanie oraz kontynuowanie współpracy z w/w przedsiębiorcami, 2) prawa farmaceutycznego, 3) prawa nowych technologii.

Naszym Klientom oferujemy pomoc również w ramach szeroko rozumianej windykacji należności oraz dochodzenia odszkodowań w zakresie wypadków komunikacyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, udzielamy porad prawnych dotyczących innych dziedzin prawa, w tym m.in. prawa karnego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa kanonicznego, prawa zamówień publicznych. Codziennie jednak dążymy do rozwinięcia swoich umiejętności, przez co nasza oferta z czasem będzie się poszerzała.

W celu świadczenia kompleksowej obsługi prawnej nawiązaliśmy współpracuję z przedstawicielami różnych zawodów, w tym adwokatem, notariuszem, biegłym rewidentem, doradcą podatkowym, a także biurem rachunkowym.

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54