Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Windykacja i odszkodowania

W naszej Kancelarii oferujemy Klientom pomoc prawną w zakresie windykacji należności zarówno na drodze polubownej, poprzez prowadzenie mediacji i negocjacji z dłużnikami, jak również na drodze sądowej poprzez reprezentowanie Klientów – wierzycieli w sporach sądowych z dłużnikami, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym oraz przez zapewnienie stałej, bieżącej kontroli przebiegu tych postępowań. Naszą specjalnością jest maksymalnie skuteczna windykacja należności. Wszystkie osoby zgłaszające się do nas są traktowane w pełni indywidualnie, a do każdej sprawy dobieramy inne, skuteczne w danej sytuacji środki.

Naszym celem jest zapewnienie wsparcia Klientom z Krakowa i innych części Polski - ubezpieczonym, zakładom ubezpieczeń, jak i poszkodowanym w sprawach dotyczących wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątkowego (w tym m.in. odpowiedzialności cywilnej) oraz czynu niedozwolonego (w tym zwłaszcza wypadku komunikacyjnego). Niesiemy pomoc zarówno w sprawach bieżących, jak również w sporach dotyczących zbyt niskiej kwoty odszkodowania bądź odmowy jego udzielenia w całości lub części. Za każdym razem dbamy o dyskrecję oraz wykreowanie atmosfery wzajemnego zaufania. Zawsze staramy się rozwiązać dany spór jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, dzięki czemu nasi Klienci nie są narażeni na poniesienie dodatkowych kosztów.

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54