Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Prawo rodzinne - rozwody

W kancelarii prowadzonej przez Annę Wolff i Mikołaja Sieniawskiego proponujemy Klientom wsparcie prawne na różnych etapach funkcjonowania rodziny, a to od momentu podjęcia decyzji o założeniu rodziny aż do ustania prawnych więzów ją tworzących.

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego zajmujemy się udzielaniem pomocy na etapie:

  • zakładania rodziny (m.in. poprzez udzielanie porad prawnych w związku z zawieraniem w nietypowy sposób małżeństwa, np. przez pełnomocnika albo zawieraniem małżeństwa pomiędzy obywatelami polskimi a obcokrajowcami, pomoc w sporządzaniu umów majątkowych małżeńskich),
  • funkcjonowania rodziny (m.in. w zakresie wypełniania prawnie nałożonych obowiązków małżeńskich oraz rodzicielskich poprzez: negocjowanie warunków zapłaty alimentów na rzecz drugiego małżonka lub dzieci, reprezentowanie małżonka lub dzieci w sporze sądowym z drugim małżonkiem/rodzicem o zaspokojenie potrzeb rodziny, w tym o alimenty, jak również poprzez zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych: o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka, o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia, o przyznanie, powierzenie wykonywania, zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o kontakty z dzieckiem, o zmianę wysokości alimentów oraz w zakresie majątkowych spraw małżeńskich poprzez: przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie majątkowych umów małżeńskich),
  • ustania ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej lub ustania małżeństwa oraz konsekwencji wynikających z tych zdarzeń (m.in. poprzez reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o separację, rozwody, unieważnienie małżeństwa, ustalenie nieistnienia małżeństwa, o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej).

Zapraszamy do wizyty w siedzibie kancelarii w Krakowie, bądź do ustalenia innego miejsca na spotkanie.

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54