Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Prawo podatkowe

W naszej kancelarii w zakresie prawa podatkowego bierzemy pod uwagę aspekty podatkowe zamierzonych przez Klientów czynności i doradzamy Klientom optymalne pod względem obciążeń fiskalnych rozwiązania, w szczególności w zakresie podatku dochodowego (od osób fizycznych i prawnych), podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości. W tym celu występujemy również z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego i ewentualnie reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących wydanych interpretacji indywidualnych, opracowujemy informacje i opinie prawne, w tym dotyczące konsekwencji podatkowych transakcji zawieranych przez Klientów. Oferujemy także pomoc w przygotowywaniu formularzy, deklaracji i zeznań podatkowych, jak również pism inicjujących lub składanych w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego (m.in. wniosków o stwierdzenie nadpłaty, o zastosowanie ulg w spłacie zaległości podatkowych, zastrzeżeń do protokołów kontroli, badania ksiąg, odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, skarg i skarg kasacyjnych), a także zastępstwo prawne w tych postępowaniach jak i przed sądami administracyjnymi obu instancji.

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54