Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Prawo nowych technologii

W naszej kancelarii udzielamy wsparcia w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej, w tym m.in. w zakresie ochrony i obrotu poszczególnymi prawami. Naszym Klientom proponujemy pomoc, w szczególności przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej (w tym m.in. umów licencyjnych oraz umów przenoszących majątkowe prawa autorskie do utworów), również poprzez przygotowywanie opinii i analiz prawnych w zakresie ochrony dóbr niematerialnych przedsiębiorców (w tym utworów, wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych) oraz przy dochodzeniu roszczeń w razie zagrożenia lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Ponadto wspieramy naszych Klientów w procedurze uzyskiwania patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54