Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Prawo gospodarcze i spółek prawa handlowego

W naszej kancelarii oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przy jej zakładaniu, w toku jej prowadzenia, jak też na wypadek jej zakończenia. Wsparcie to, w szczególności może być udzielane przy inicjowaniu działalności (m.in. poprzez pomoc w wyborze właściwej formy prawnej dla zakładanej działalności gospodarczej, przygotowanie umów spółek, statutów oraz przeprowadzenie rejestracji w odpowiednim rejestrze lub ewidencji), w trakcie prowadzenia działalności (m.in. poprzez przygotowywanie i analizowanie wewnętrznej dokumentacji, udział w posiedzeniach organów, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym, wprowadzanie zmian w umowach spółek oraz zgłaszanie ich do KRS, udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie opinii i informacji prawnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym wsparcie prawne podczas negocjacji biznesowych, pomoc w przekształcaniu spółek, tworzeniu i rozwoju sieci franczyzowych, reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, jak i w postępowaniu egzekucyjnym), przy niewypłacalności lub zakończeniu działalności (m.in. reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym i układowym, udzielenie porad w zakresie podjęcia czynności zmierzających do zakończenia wszelkich stosunków prawnych, zgłoszenie likwidacji oraz udział w postępowaniu prowadzącym do wykreślenia Klienta z odpowiedniego rejestru lub ewidencji).

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54