Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Prawo administracyjne

W naszej kancelarii w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego zapewniamy Klientom doradztwo prawne poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie informacji i opinii prawnych oraz reprezentowanie Klientów przed właściwymi organami postępowania administracyjnego, jak i sądami administracyjnymi obu instancji, w tym m.in. z dziedziny prawa budowlanego (np. w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę lub legalizującego samowolę budowlaną), zagospodarowania przestrzennego (np. w postępowaniach o uzyskanie decyzji w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub ich zmiany), gospodarki nieruchomościami (np. w postępowaniach dotyczących aktualizowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania, ustalania opłat adiacenckich, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości), podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (np. w postępowaniach dotyczących uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji), jak i legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54