Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Kancelaria prawna

Nasza kancelaria

Nasza kancelaria stanowi antidotum na otaczającą nas rzeczywistość prawną, w której dominują: niezwykle rozbudowane, niedoskonałe, nieustannie zmieniające się regulacje prawne oraz wysoce skomplikowane procedury.

Nasz cel
Naszym celem jest, aby w najszerszym możliwie zakresie ułatwiać prawidłowe funkcjonowanie w tej trudnej rzeczywistości prawnej nie tylko zwykłym obywatelom, ale także przedsiębiorcom i instytucjom życia publicznego. Aby mogło ono zostać zrealizowane staramy się: szybko pozyskać dokładne informacje na temat nurtującego Klienta problemu, zdiagnozować jego źródło oraz zaproponować najprostsze, a zarazem opłacalne ekonomicznie dla Klienta rozwiązanie.

Nasza oferta

Naszym Klientom oferujemy nie tylko pomoc przy rozwiązywaniu jednostkowych problemów, ale także stałą współpracę w ramach kompleksowej obsługi prawnej, opartą na silnie zakorzenionych zasadach lojalności i wzajemnego zaufania.

Wśród preferowanych przez nas obszarów działania znajdują się między innymi: świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej we wszystkich aspektach ich działalności, również w dziedzinie prawa zamówień publicznych, dochodzenie w imieniu poszkodowanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów, czy też pomoc w windykacji należności od dłużników. Specjalizujemy się ponadto w prawie rodzinnym, w tym w rozwodach.

Kontakt z nami może odbywać się zarówno drogą tradycyjną poprzez spotkanie w siedzibie kancelarii prawnej w Krakowie (lub innym dogodnym dla Klienta miejscu) lub klasyczną rozmowę telefoniczną, jak również w sposób mniej zobowiązujący – drogą wymiany korespondencji faksowej bądź elektronicznej (w tym także poprzez skorzystanie z formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt”).

Nasze propozycje rozliczeń

Naszym Klientom proponujemy różne zasady rozliczeń z tytułu świadczonych usług. W szczególności polecamy metodę stawki godzinowej, w której wynagrodzenie jest kalkulowane jako iloczyn ustalonej z Klientem stawki za godzinę pracy i ilości godzin poświęconych na opracowanie danego zagadnienia. W metodzie ryczałtowej Klient decyduje się płacić miesięcznie stałe uzgodnione wynagrodzenie, oszacowane na podstawie przybliżonego nakładu pracy w odniesieniu do dłuższego odcinka czasu. Dopuszczamy także inne – bardziej elastyczne zasady rozliczeń – w uzgodnieniu z konkretnym Klientem.

Zapraszamy do współpracy.

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54